Сільський голова

Інформація

Про майно, доходи,  і  зобов’язання фінансового характеру

Сільського голови Ворсівської сільської  ради Підручного П.М.

За 2014 рік .

 

1.             Загальна сума сукупного  доходу , гривні у т. ч.:                 74835 грн.

2.             Заробітна плата інші виплати та винагороди ,     

Нараховані (виплачені) декларанту відповідно до 

умов трудового або  ці вільно-правового договору 

(крім виплат, зазначених у  позиціях 7,8 )                                 48973 грн.

3.             Матеріальна допомога                                                           4656 грн.

4.             Страхові виплати , страхові відшкодування , викупні 

суми та пенсійні виплати , що сплачені декларанту

за договором страхування , недержавного пенсійного

забезпечення та пенсійного вкладу                                              21206 грн.

 

      Відомості  про  нерухоме  майно .

1.      Земельні ділянки                                                               33979 м2

2.      Житловий будинок                                                            125.4 м2

 

Відомості про фінансові зобов`язання .  

1.      Погашення основної суми позики  (кредиту)                 10003 грн.

2.      Погашення суми процентів за позикою (кредитом)      11120 грн.

 

 

 

Сільський  голова                                               П.М.Підручний