Секретар ради

ІНФОРМАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

за 2013 рік

секретаря Ворсівської  сільської ради  Пилипенко Любов Василівни

 

Відомості про доходи                                                                    декларанта      членів сім’ї

 

Загальна сума сукупного доходу, грн..                                                                    62188                                  

у тому числі:

- заробітна плата, інші виплати та винагород                                                   42685                                                      

нараховані (виплачені) декларанту відповідно

до умов трудового або цивільно-правового

договору (крім виплат, зазначених у позиціях

7,8 декларації)

-   матеріальна допомога                                                                                                 3772

-   страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу                                                                            15731         

 

Відомості про нерухоме майно

-   земельна ділянка в с.Ворсівка кв.м                                                                          45100                                                 

-   житловий будинок в с.Ворсівка(кв.м.)                                                                      100                                    

-  

                Секретар ради                                                                                                          Л.В. Пилипенко